Činnosť eRka v území Banská Bystrica – Rožňava je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

msvvassr
iuventa-logo-sk

<h3>Finančná podpora v roku 2016</h3>

SubjektÚčelSuma
Nadácia Volkswagwn SlovakiaKurzy Začíname1000€

Ďakujeme týmto inštitúciám za podporu činnosti eRka, ktorú realizujú vedúci eRka pre deti či ďalších vedúcich z konkrétnej obce.

NVS-logo2x