eRko – HKSD, Banská Bystrica – Rožňava

Kň.seminár, Banská 28, 976 32 Badín

IČO: 00605093, DIČ: 2020848214

IBAN: SK27 8330 0000 0023 0094 6016

Banka: FIO a.s.

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: ThDr. Jozef Repko PhD.

Poštová adresa na zasielanie vyúčtovaní:

Jozef Korený, Hradišská 627/6, 031 04 Liptovský Mikuláš