eRko – HKSD, Banská Bystrica – Rožňava

Turecká 195/17, 962 62 Sása

IČO: 00605093, DIČ: 2020848214

IBAN: SK27 8330 0000 0023 0094 6016

Banka: FIO a.s.

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Ing. Roman Popper

Poštová adresa na zasielanie vyúčtovaní:

Jozef Korený, Hradišská 627/6, 031 04 Liptovský Mikuláš