Kurz sa konal v Liptovskej Osade v termíne 8.-10.4.2016 pre 19 účastníkov.

Kurz začal v piatok 8.4. 2016 o 18,00. Po spoločnej večeri, prebehlo zoznamovanie prostredníctvom zoznamovačiek – zábavných hier či aktivít. Po zoznámení každý účastník kurzu vyjadril svoje očakávania od kurzu. Po prestávke sme si ujasnili pravidlá spoločného pobytu na kurze a predstavili účastníkom ,budúcim animátorom, čo to znamená byť dobrovoľníkom. Po večernej spoločnej modlitbe sme v piatok program ukončili.

V sobotu program pokračoval jednotlivými naplánovanými vzdelávacími prednáškami. Program začal po raňajkách o 9,00h. Prvá prednáška bola o spoločenstve, jeho hodnote a konkrétne detskom spoločenstve. Ďalej sme sa zamerali na vedúceho spoločenstva, typy vedúcich, spoluprácu viacerých vedúcich a jednotlivé štýly vedenia detí, resp. mladších animátorov. Po prestávke sa pokračovalo v prednáške o vývinových obdobiach detí, kde si účastníci prakticky vyskúšali správanie a chovanie sa detí v jednotlivých vývinových obdobiach detí podľa veku.
Po obede a prestávke sme mali prednášku, resp. úvod do konkrétnej realizácie stretávania sa s deťmi – resp. prednáška o stretku s deťmi. Pokračovali sme praktickou prednáškou o hodnotách a štýle eRka, našej hodnotovej orientácií v organizácií. Po krátkej prestávke a príprave sa začali praktické workhshopy: hry v skupine, eRko tance, resp. tance s deťmi a tvorivý workshop. Po skončení workshopov sme sa zamerali v dvoch skupinkách na modelové stretko, ktoré si vytvorili účastníci. Večer sme mali spoločný zábavný program, ktorý skončil modlitbou.

Nedeľa začala o 7,30h ráno spoločnou modlitbou a po raňajkách sme pokračovali v prednáške o symboloch a štruktúre našej organizácie. Pokračovali prednášky, resp. predstavovanie jednotlivých aktivít eRka – kampane – Detský čin pomoci, Vypni telku, zapni seba!, Biela stužka, Sviečka za nenarodené deti. Hovorili sme s účastníkmi aj o spolupráci s kňazmi, spolupráci s rodičmi a navzájom medzi animátormi. Boli predstavené príručky pre prácu s deťmi, pre vedúcich, časopis LUSK, REBRÍK, stretkoblok. Na konci sme kurz spoločne vyhodnotili v spätnej väzbe so všetkými účastníkmi a odovzdali certifikáty o absolvovaní kurzu.
Kurz sme ukončili o 12,30h obedom a spoločným odchodom na spoje.

Podujatie finančne podporila:

NVS-logo2x


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_2/b/8/b88c75f1-7db8-43c4-ae1a-a2654e09afc0/erko.sk/sub/bbrv/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit