eRko Hontianske Trsťany v spolupráci s Fórom Života organizovalo tábor pre násťročných s Témou “Odkiaľ som”.

V termíne 9.-15.7.2017 sa v Chrenovci-Brusne stretlo 28 táborníkov, aby prehĺbili svoje priateľstvá a pripravili sa na svoje budúce povolanie.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit