Cieľom bolo stretnúť sa a spoločne stráviť čas s deťmi pri hre a bližšie ich oboznámiť s činnosťou eRka.