• FČ3

  • FČ1

  • FČ2

  • FČ4

  • FČ5

  • pageFČ1

  • pageFČ2

  • pageFČ3

  • pageFČ4

  • pageFČ5

Počas víkendu 12.-14.10.2018 sa v eRko-dome tvorilo. Kurzu Farbičky-čarbičky sa zúčastnilo 7 animátorov z územia BB-RV a ORLI. Naučili sa techniku quillingu, vyrobili si lietadlá, papierové škatuľky, (nepravé) patchworkové ozdoby a svietniky ozdobili servítkovou technikou. Objavili sme aj umenie v prírode! Bol to veľmi pekný tvorivý čas a veríme, že nové nápady využijú s deťmi na stretkách či v tábore.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit