Do Rajeckej Lesnej na Misijnú púť detí v sobotu 11. mája 2019 s Ankou Kolesárovou utešene putovali autobusom aj koledníci, eRkári a priaznivci z nášho územia (konkrétne farnosti z OC Zvolen a OC Tekov) a to v počte 26 osôb. Program začal vystúpením o Ankinom živote, po ktorom nasledovala sv. omša s otcom biskupom, kde naši územníci pomáhali radostne slúžiť.
A ako bolo na celej akcii?
– „SupeRkovo!!” 😊
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit